วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ความคิดทางคณิตศาสตร์ยุคบาบิโลเนีย
ประวัติความเป็นมาของคณิตศาสตร์ โดย หม่อมราชวงศ์ พรรคพงศ์สนิท สนิทวงศ์
คณิตศาสตร์มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจจะได้นำมากล่าวไว้พอเป็นสังเขป ดังนี้1. สมัยบาบิโลนและอียิปต์2. สมัยกรีกและโรมัน3. สมัยกลาง4. สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา5. การเริ่มต้นขิงคณิตศาสตร์สมัยใหม่